Radim Ulmann
S nejhlubší pokorou k historickému odkazu a s největším úsilím o využití progresivní technologie.

Autor se v posledních létech soustředil na tvorbu nábytku pro divadla a koncertní síně v historických objektech, ale i v soudobých objektech. Jedná se především o křesla se sklápěcími sedadly, ale i o sedací nábytek do lóží a kuloáru ve shodném stylu.

Design respektuje GENIA LOCI každého konkrétního prostředí a reaguje i na zvláštní požadavky investora, architekta i orgánu památkové péče - individuální výroba.

Klasicizmus
(1760 - 1830)
Historizmus
(1820 - 1900)
Secese
(1890 - 1914)
Modernismus
(1900 - 2000...)
Prototypy Další realizace Barokní zahrada Animace proměn Ledeburských zahrad
Brožura ke stažení (PDF, 17 MB)