Ledeburské zahrady
pod Pražským hradem

Když byly po švédském zpustošení zahrady znovu obnovovány, byla dosavadní strohost renesance italského stylu opuštěna a nastoupila barokní úprava.Úkolem bylo zařídit hlediště pro 250 diváků takovým sedacím zařízením, které by bylo možno uložit do minimálního prostoru pod schodištěm, a tak zachovat zelený charakter parteru.Po širokém průzkumu možností byla v konfrontaci s úkolem zvolena konstrukce z duralového plechu potaženého zvláštním plastem. Zde vznikla idea jednonohé židle, která by se jednoduchým a rychlým způsobem vetkla do konstrukce uložené pod trávníkem.
Autor se v posledních letech soustředil na tvorbu nábytku pro divadla a koncertní síně v historických i soudobých objektech. Jedná se především o křesla se sklápěcími sedadly, ale i o sedací nábytek do lóží a kuloárů ve shodném stylu. Zcela mimořádným úkolem bylo výtvarné i technické řešení multifunkčního hlediště v Ledeburské zahradě pod pražským hradem. Vzhledem k poloze šlo též o mimořádně závažný společenský úkol.Jižní svah vrchu, který je korunován komplexem Pražského hradu, měl při budování hradiště především obranný charakter.

V těchto fotografiích modelů, které byly vypraco-vány v měřítku 1:5, je zobrazena řada tvarových variant, které již přinesly možnost otáčení sedadel o 180o. Dále je zobrazena zvolená varianta v ortogonálních pohledech a pro ověření účinku i ve větší skupině. Prohlédnout si můžete také video prezentující Ledeburské zahrady v proměnách uspořádání židlí.

V těchto obrázcích je zobrazeno provádění únavových zkoušek. Tato náročná realizace byla svěřena podniku Výzkumný a zkušební letecký ústav v Praze, který je rovněž autorizovanou Státní zkušebnou.

-->